Choď na obsah Choď na menu
 

Stanovisko Jamesu, HK Baník, Alpin klubu Prievidza

5. 11. 2013

 

 

Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

Horolezecký klub Baník SUB Prievidza, Hviezdoslavova 10, 972 01Bojnice

 

Alpin klub Prievidza, Svätoplukova 2/6, 971 01 Prievidza

 

 

 

VSK a.s.

 

Novoveská cesta 17

 

053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta

 

 

Vec: Vyjadrenie nesúhlasu pre „Dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu - andezitu v dobývacom priestore Bystričany“.

 

 

 

Zásadne nesúhlasíme so začatím ťažby andezitu v dobývacom priestore Bystričany (ďalej len „DP Bystričany“). V pásme DP Bystričany sa nachádza lezecká oblasť Hrádok.

 

HK Baník Prievidza je správcom lezeckej oblasti Hrádok. Našou úlohou je starať sa o skalu, okolie skaly, stav lezeckých ciest, dodržiavanie lezeckých obmedzení, ochranu prírody, čo nás stojí nemálo finančných prostriedkov a fyzických síl. Realizujeme tu základné kurzy lezenia na skalách. Každý rok tu HK Baník Prievidza a Alpin klub Prievidza organizujú horolezecký zraz, ktorého sa účastnia lezci z celého Slovenska. Horolezecký zraz sa tu koná pravidelne už od roku 1972. S lezením sa tu začalo už v rokoch 1960- 1970. Od roku 1982 sa tu uskutočnilo niekoľko kôl slovenského pohára v lezení na obtiažnosť s medzinárodnou účasťou. To má veľký význam pre spolok SHS James a lezcov z hľadiska histórie športového lezenia na Slovensku. Dnes je tu pre lezcov k dispozícii 70 lezeckých ciest. Hrádok je lezcami veľmi vyhľadávaná lezecká oblasť na Slovensku. Každoročne ju navštívi niekoľko tisíc lezcov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, ale aj z iných krajín Európy a sveta.

 

Začatie ťažby v DP Bystričany by znamenalo koniec lezeckej oblasti Hrádok, ktorá patrí medzi jedinečné oblasti Slovenska. Jedinečnou ju robí výška, ktorá dosahuje v najvyšších miestach až sto metrov, a druh lezenia ktorý sa v nej preferuje. Ide o lezenie viacdĺžkových ciest na hornine andezit, ktoré sa nikde inde na Slovensku nenachádza. Začatím ťažby v DP Bystričany by utrpela aj široká verejnosť ako turisti, milovníci prírody, občania okolitých, ale aj iných obcí a miest Slovenska, ktorý ju tiež navštevujú vo veľmi veľkom počte. Členovia Alpin klubu Prievidza na vlastné náklady zaistili zostupovú trasu rebríkmi a reťazami (podobné môžeme nájsť v roklinách Slovenského Raja), čím sa stal Hrádok pre širokú verejnosť ešte vyhľadávanejší.

 

Nášmu spolku nejde len o zachovanie lezeckej oblasti, ale aj o ochranu prírody a zachovanie prirodzeného biotopu v CHKO Ponitrie.

 

Hrádok“ je kus nádherného prírodného výtvoru, o ktorý by sme sa mali starať a chrániť ho, a zachovať pre ďalšie generácie.

 

Zároveň Vás žiadame o vyjadrenie k Nášmu stanovisku a upovedomenie o každých zmenách, ktoré nastanú v priebehu hodnotenia navrhovanej činnosti a o prizvanie k akémukoľvek prerokovaniu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti „Dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu - andezitu v dobývacom priestore Bystričany“.

 

 

 

V Prievidzi 33.44.7777